Recordeu que, tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Si necessiteu exemplars de Fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia per tenir-los a disposició dels vostres clients, els podeu descarregar a :

Empresa/establiment: Descarregueu-vos els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

També adjuntem arxiu, amb model per imprimir.

Heu d’anunciar de manera permanent que disposeu d’aquests fulls mitjançant un  cartell col·locat en un lloc ben visible.

Descarrega cartell disposem de fulls oficials