QUI SOM

ANTECEDENTS I ESTRUCTURA

El Gremi de comerciants d’electrodomèstics és una entitat sense ànim de lucre, constituïda a la fi dels anys 70, amb l’objectiu de representar i de defensar els interessos professionals del sector del comerç d’electrodomèstics, davant de l’administració, d’organismes empresarials i d’entitats públiques o privades. La seu del Gremi es troba situada al carrer Via Laietana, 32 4ªplanta, de Barcelona.

Actualment, el Gremi representa 545 comerços del sector de tot Catalunya, i les seves principals plataformes són SACSE MILAR, CANDELSA, ACTIVA, HEPECASA,  ELECTRO CALBET, UNEBSA, GRUP CARRERA, ABE. S’estima que el nombre de treballadors empleats és, aproximadament, de 4.000.

El Gremi com a entitat, esta disposada a intervenir en defensa dels interessos generals del sector, i a emparar els drets dels comerciants d’electrodomèstics, tant davant de l’Administració Estatal, com l’Autonòmica i/o la Local, com ja s’ha assenyalat anteriorment.

El Gremi, a través de l’enviament de circulars, ofereix una informació constant i puntual de totes les lleis i disposicions legals o notícies d’interès per al sector, així com de les activitats de la mateixa entitat.

Tots els associats del Gremi poden sol·licitar informació, telefònicament o per internet, de documentació de qualsevol tema relacionat amb el sector.

La Junta Directiva, d’acord amb el mandat estatutari, té l’obligació de reunir-se una vegada al mes, per debatre i analitzar el sector, i engegar pràctiques i actuacions per millorar-lo.

Actualment el Gremi està present a les següents entitats com a membre de la Junta Directiva: Consell de Gremis (CG), Federació de Comerciants d’Electrodomèstics (FECE) d’Espanya.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT
Joan Carles Calbet Carreras
(Electrodomestics Calbet)

VICEPRESIDENT 1er
Joan Antoni Bartra Viciana
(Sacse – Milar)

TRESORER
Angel Castro Sanchez
(Electrodomestics Candelsa)

VOCALS
Miguel Angel Vazquez (Master Cadena)
Jordi Sala (Grup Carrera)
Angel Gustà (ABE)
Lluis India (Unebsa)
Pau Chaves Flores (Electrodomestics Candelsa)
Robert Sendra (Sacse – Milar)

GERENT
Gonzalo Morales Molina

SECRETARIA GENERAL
Margarita Martí

PROJECTES IMPULSATS PER EL GREMI

DEFENSA DEL COMERÇ TRADICIONAL (Llei d’ordenació dels equipaments comercials)

Disposar d’una associació patronal que defensi els interessos sectorials davant de les institucions és una cosa essencial en aquests moments, en què la lluita entre formats es troba en el seu màxim apogeu i en què les gestions i les relacions amb l’administració són molt importants.

Des de Gremi es vol fomentar i donar suport al comerç de les nostres ciutats i dels nostres pobles, en definitiva, al model de comerç de proximitat. És per això que es vol donar suport a qualsevol iniciativa, ja sigui de l’administració (Generalitat i ajuntaments), com de les entitats que defensen els interessos dels comerciants de tot Catalunya (Confederació de Comerç de Catalunya) i aturar totes les iniciatives de les grans superfícies i dels grans comerços, que són la gran amenaça per al petit i mitjà comerç que representem i defensem.

LLEI DE GARANTIES

Els comerços no poden assumir el segon any de garantia d’aquells productes en què el fabricant no dóna cobertura.

Si això implica haver de canviar la llei, hem de treballar-ho i sol·licitar a l’administració que ens ajudi.