Dilluns  23 de Gener s’ha celebrat  l’Assemblea General de l’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya (ACE) i les eleccions de la Junta Directiva, en la qual ha estat reelegit Joan Carles Calbet Carreras com a President de la entitat, alhora que s’ha procedit a la designació dels membres de la Junta per al període 2017-2021, quedant de la següent manera:

President: Joan Carles Calbet Carreras – Electro Calbet
Vicepresident 1r: Joan Antoni Bartra Viciana – Sacse
Vicepresident 2n: Mario Márquez Vilanova – Activa
Tresorer interventor: Àngel Castro Sánchez – Candelsa
Vocals: Javier Soler Martínez – Cadena Master
Jordi Sala – Grup Carrera
Àngel Gustà – ABE
Josep Sampons – Activa
Luis India – Unebsa
Pau Chaves – Candelsa
Daniel Garrido – Euronics
Robert Sendra – Sacse
Gerent: Gonzalo Morales Molina
Secretària General: Margarita Martí

A més de President de l’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya i de Director General-Administrador de la cadena de botigues Calbet Electrodomèstics, Joan Carles Calbet Carreras és també President de Comertia, l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de 60 empreses de retail, que sumen més de 4.000 punts de venda, factura conjuntament 4.000 milions d’euros anuals i dóna feina de manera directa al voltant de 35.000 persones.

Actualment, l’associació representa 545 comerços del sector de tot Catalunya i les seves principals plataformes són Sacse Milar, Candelsa, Activa, Grup Carrera, Hepecasa, Electro Calbet, Unebsa, Euronics, ABE.

Així mateix, ACE està present en les següents entitats com a membre de la Junta Directiva: Consell de Gremis (CG) i Federació de Comerciants d’Electrodomèstics (FECE) d’Espanya.

Deixar un comentari