El proper dia 27 de febrer a les 18:30 es celebrarà al Palau Robert de Barcelona una jornada formativa adreçada a instal·ladors i distribuïdors professionals sobre els aspectes tècnics i normatius al voltant dels residus d’aparells d’aire condicionat i altres aparells elèctrics i electrònics, i dels requisits per a una adequada gestió ambiental. Els canvis produïts i les obligacions de cara al canal de la distribució i de l’empresa instal·ladora fan que aquesta jornada sigui especialment important per a ambdós col·lectius.

La jornada es centrarà de forma especial al voltant dels recents canvis normatius establerts pel Reial Decret 115/2017, que regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests gasos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen. Aquesta normativa s’orienta a controlar la contribució de les emissions d’aquests gasos al canvi climàtic, contemplat el seu Potencial d’Esgotament de la Capa d’Ozó i el Potencial d’Escalfament Atmosfèric.

La iniciativa és organitzada per la Federació Catalana d’Empreses Instal·ladores (AGIC-FERCA), laFundació ECOTIC i l’Associació Catalana d’Electrodomèstics (ACE), i comptarà amb la participació de la Generalitat de Catalunya amb la seva representació a través de l’Oficina Oficina Catalana del Canvi Climàtic i de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Programa de la Jornada
Lloc: Palau Robert, Passeig de Gràcia nº107

18:30h | Benvinguda

Sr. Jaume Alcaide, President de la Federació Catalana d’Instal·ladors (AGIC-FERCA)
Sr. Andreu Vilà, Director General de Fundació ECOTIC

18:40h | Obligacions legals per als instal·ladors com a petits productors de residus perillosos

Sr. Jordi Caldés, Departament d’Informació i Tramitació de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)

19:00h| Novetats en l’aplicació del Reial Decret 115/2017

Sr. Salvador Samitier, Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

19:20h| Solucions integrals de gestió dels residus d’aparells elèctrics per a instal·ladors i distribuïdors

Sra. Andrea Bastida, Departament de Projectes i Adherits de Fundació ECOTIC

Inscripcions

Per confirmar la seva assistència a la jornada, li agrairem que ens faci arribar les seves dades a la següent adreça de correu electrònic, indicant si és un instal·lador o bé un distribuïdor d’aparells.

Correu de contacte: ace@gremielectrodomestics.cat

Nom i cognoms:
Instal·lador / Distribuïdor:
Empresa:
Telèfon:
Correu Electrònic:

Deixar un comentari