L’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya (ACE) demana oficialment a la Generalitat de Catalunya l’activació d’un PLA RENOVE d’electrodomèstics.

L’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics  (ACE), organització que aglutina  a la major  part  d’empreses delsector Electro de Catalunya, ha demanat oficialment a la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat deCatalunya la posada en marxa d’un Pla Renove d’electrodomèstics pel sector, per fer front  a la situació derivada de la crisis de la Covid19.

Des de l’any 2011 a Catalunya no es fa cap “Pia Renove” d’electrodomèstics, cosa que si que han fet altres territoris deI’Estat.

Els objectius dels fons europeus que rebrà L’Estat han de ser destinats a la reactivació de l’economia i a la transicióecològica, i un Pla Renove d’electrodomèstics compleix amb aquests  dos  objectius  prioritaris:      incentivar  el  consum, i fomentar   la  renovació d’aparells electrodomestics antics per altres amb una millor eficiència energètica.

Per altre banda, ACE recorda que les botigues de 1 Associació estant donant servei amb la protecció i seguretatrecomanades per les autoritats  sanitàries en tot moment, tant pels clients com pels treballadors, i que no hi ha cap riscde contagi al comprar a les botigues d’electrodomèstics, el comerç de proximitat és segur.