Més de 10 Titulacions oficials en línia del Ministeri d’Educació i Formació Professional al maig per a professionals de Catalunya.

El passat 01 d’abril de 2022 es va publicar en el BOE la nova llei de formació professional que busca afavorir amb flexibilitat, els interessos, les expectatives i les aspiracions de qualificació professional de les persones treballadores, així com les competències demandades per les noves necessitats productives i sectorials, tant per a l’augment de la productivitat com per a la generació d’ocupació.

D’aquesta manera es busca integrar un sistema únic de formació professional, perquè les persones puguin formar-se en diferents àrees de manera més flexible i accessible.

Dins d’aquest context, gràcies a aquesta nova llei els mòduls oficials dels certificats de professionalitat han passat a denominar-se certificats de competència, per la qual cosa en superar aquests cursos les persones participants obtindran un Títol oficial de Formació Professional de Grau B, amb validesa en tot el territori nacional.

Aquests mòduls formatius estan lligats a unitats de competència, les quals, gràcies a aquest nou sistema, poden ser convalidades com a assignatures en diferents Cicles de formació professional. Això representa una oportunitat a futur per a les persones que cursin certificats de professionalitat i vulguin optar per un cicle superior posteriorment, ja que escurçaria les assignatures per cursar.

 

 

En aquest context, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri Educació i Formació Professional ofereixen formació 100% subvencionada per a les persones treballadores per compte d’altri, afectades per ERTO i autònomes de la comunitat autònoma de Catalunya, enfocada a millorar la qualificació i acreditació de competències dels professionals en les diferents activitats laborals, per a així, augmentar la competitivitat en el mercat laboral, i afavorir la cerca de noves oportunitats.

Aquesta formació està completament subvencionada, per la qual cosa, no representa cap cost per als participants; No és bonificada i no resta crèdits de formació, la pot realitzar qualsevol persona a títol personal.

L’oferta formativa està composta per més de 10 titulacions oficials en línia, de curta durada i acreditades pel Ministeri Educació i Formació Professional, que estan incloses en diferents certificats de professionalitat i permeten la convalidació d’assignatures en diversos cicles de formació professional.

Els cursos disponibles es realitzen de manera en línia i compten amb l’ajuda de tutors experts en la matèria, i un examen final presencial a Mataró, Rubí, Barcelona o Tarragona.

Algunes de les titulacions que ja compten amb inscripció oberta són:

  • Gestió de la força de vendes i equips comercials: Amb una durada de 80 hores en línia i un examen presencial.
  • Operacions bàsiques de comunicació: Amb una durada de 118 hores en línia i un examen presencial.
  • Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional: Amb una durada de 98 hores en línia i un examen presencial.
  • Tècniques administratives bàsiques d’oficina: Amb una durada de 148 hores en línia i un examen presencial.

Les persones interessades a sol·licitar plaça o consultar tota l’oferta formativa que inicia al maig, ho poden fer des de la pàgina web: https://www.cursosfemxa.es/formacion-ace

Addicionalment s’ha habilitat el telèfon gratuït al 900 100 957 i el correu electrònic atencionalumno@femxa.com per a les persones interessades que tinguin qualsevol dubte o consulta.

Deixar un comentari