Benvolguts,

Informar-vos que des del  dimecres 21 d’octubre s’obren les candidatures a GreenShop “Plata” i GreenShop “Or” 2021.

Us animem que hi participeu, i presenteu la vostre candidatura.

ECOLEC vol distingir a aquelles botigues d’electrodomèstics que destaquin especialment entre totes les GreenShop del país, pel seu compromís i vinculació amb el Medi Ambient i la recollida separada de residus.

Que es una Green Shop?

Una GreenShop és una botiga compromesa amb el medi ambient i amb les seves obligacions de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Amb el reconeixement  de GreenShop podràs distingir-te davant dels teus clients com un establiment compromès.

Les avantatges son:

 • Vendes. En oferir als teus clients un lloc on reciclar els seus aparells electrònics augmentes les teves possibilitats de vendes.
 • Proximitat. Una GreenShop transmet als seus clients proximitat i tracte personalitzat.
 • Compromís. Formant part del Programa GreenShop demostres el teu compromís amb el Medi Ambient i l’Economia Circular.

En la pàgina web del programa GreenShop https://www.programagreenshop.es/establecimientos/  es troba el formulari perquè els punts de venda presenteu la vostre  candidatura.

Esperem la vostre participació.

Us adjuntem les bases de participació.

Per qualsevol aclariment no dubteu en trucar-nos.

Salutacions cordials


La Fundació Ecolec, amb el suport i col·laboració de la Federació Espanyola de Comerciants d’Electrodomèstics (FECE), per fomentar la vinculació amb els punts de venda d’electrodomèstics i posar en valor la seva labor de cura i protecció del Medi Ambient va posar en marxa   en 2017 el programa GreenShop.

A través del Programa GreenShop, la Fundació ECOLEC posa a la disposició dels distribuïdors un conjunt d’instruments que faciliten el compliment de les seves obligacions en matèria de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Les botigues GreenShop són aquelles on  l’objectiu de les quals és dur a terme una gestió ambiental responsable dels residus derivats de la seva activitat comercial, demostrant el seu compromís amb  l’Economia Circular, el Desenvolupament Sostenible i la defensa del Medi Ambient.

Ara, amb la finalitat de reconèixer la labor desenvolupada pels punts de venda GreenShop posa en marxa  els reconeixements GreenShop Or i GreenShop Plata.

BASES

 1. OBJECTE.-

ECOLEC vol distingir a aquelles botigues d’electrodomèstics que destaquin especialment entre totes les GreenShop del país, pel seu compromís i vinculació amb el Medi Ambient i la recollida separada de residus.

Per a això implantarà els reconeixements GreenShop “Or” i GreenShop “Plata”, els quals serviran per a destacar anualment a tots aquells punts de venda que s’hagin involucrat més activament dins del Programa GreenShop.

 1. CANDIDATURES.-

La selecció de les botigues que poden optar als reconeixements GreenShop “Or” iGrleenShop “Plata” es realitzarà entre aquells establiments que, sent GreenShopen el moment d’ inici del procés de reconeixement, presentin la seva candidatura a través del formulari https://www.programagreenshop.es/establecimientos/ o be,https://www.programagreenshop.es .

Els punts de venda interessats a presentar la seva candidatura hauran d’emplenar fefaentment tots els camps inclosos en el formulari abans del dia 21 de novembre.

El no emplenament de tots els camps obligatoris, o la no veracitat d’algun dels continguts, anul·larà automàticament la candidatura. En inscriure’s, el punt de venda consent en l’ús de les dades registrades per part de ECOLEC i de FECE, únicament per al programa GreenShop i la difusió d’aquest.

 1. VALORACIÓ.-

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, FECE i ECOLEC valoraran les candidatures presentades dintre del termini i en la forma escaient i seleccionaran les candidatures mereixedores dels reconeixements GreenShop “Or” i GreenShop “Plata”.

Per a la valoració es tindran en compte el volum de RAEE gestionat durant els primers nou mesos de 2020, en relació amb la superfície de venda de l’establiment GreenShop, la visibilitat del contenidor per a la recollida de RAEE i les mesures mediambientals implantades pel punt de venda.

 1. RECONEIXEMENTS.-

Els reconeixements GreenShop “Or” i GreenShop “Plata” es faran públics coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2020, la qual se celebra entre el 21 i el 29 de novembre.

Els establiments reconeguts rebran els corresponents materials acreditatius del seu reconeixement com GreenShop “Or” i GreenShop “Plata” i figuraran de forma destacada en el cercador de punts de venda GreenShop en https://www.programagreenshop.es/ . També es publicaran els reconeixements, com a mínim, en les xarxes socials i newsletter de FECE i ECOLEC.

 1. ÀMBIT DE L’ACCIÓ.-

L’acció és vàlida per a aquells punts de venda que en el moment de l’inici del procés de reconeixement siguin GreenShop.

 1. LIMITACIONS.-

ECOLEC es reserva el dret a invalidar candidatures quan existeixin sospites fundades que el candidat incompleix algun dels requisits recollits en aquestes bases.  Es consideren com a canals de presentació de candidatures vàlids els formularis esmentats en el punt segon d’aquestes bases. Qualsevol candidatura presentada per altres vies no serà atesa.

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.-

La presentació de la candidatura suposa l’acceptació de les presents bases.

 1. BASE DE DADES.-

La participació en el reconeixement GreenShop “Or” i GreenShop “Plata” és voluntari. Les dades aportades pels participants seran incorporats a un fitxer propietat de ECOLEC, amb domicili a Madrid, carrer Doctor Fleming, 51 (28.036) i la finalitat del qual és la gestió d’aquesta acció de promoció.

De conformitat amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, es podran  exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-se a ECOLEC en la direcció a dalt citada, indicant la referència “Protecció de dades”.

ECOLEC es compromet a l’obligació de guardar secret de les dades de caràcter personal, a tractar-los amb confidencialitat i, es compromet a aplicar les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que la legislació vigent en matèria de protecció de dades imposa. ECOLEC podrà cedir les seves dades personals a col·laboradors o serveis contractats amb l’única finalitat d’executar la seva petició.

 1. ALTRES DRETS.-

ECOLEC es reserva el dret d’evitar que sobre aquesta acció promocional s’estableixin sistemes d’especulació o de negoci, i en aquest cas podrà exercitar aquelles accions legals que estimi oportunes.

ECOLEC es reserva el dret, de suspendre o modificar l’acció promocional per qualsevol causa justificada.

ECOLEC, com a organitzadora de l’acció promocional, es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases. Seran competents per a conèixer dels litigis que es puguin plantejar a conseqüència de la interpretació i execució d’aquestes

Deixar un comentari